Τα οφέλη που αποκομίζουν οι μικροί μαθητές από τη φοίτησή τους στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο παρουσίασε ο κ. Μπακογιάννης στους γονείς των μικρών μαθητών την Πέμπτη 26/9/2019.