Πρόγραμμα Δημοτικού

Πρόγραμμα Σπουδών

 

Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με στόχο την πνευματική καλλιέργεια και τη ψυχική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος, παρέχοντας επιπλέον ώρες μελέτης σε μαθήματα όπως Γλώσσα, Μαθηματικά και Ιστορία. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εκμάθηση των αγγλικών ώστε να μη κρίνεται απαραίτητη η παρακολούθηση και επιπρόσθετων εξωσχολικών μαθημάτων.

Στα πλαίσια του προγράμματος του σχολείου μας εντάσσονται δημιουργικά μια σειρά δραστηριοτήτων (αθλητισμός, μπαλέτο, θεατρικό παιχνίδι, εικαστικά, μουσική κλπ) που οργανώνονται από ειδικούς και καταξιωμένους στο χώρο τους συνεργάτες του σχολείου μας. Το πρόγραμμα αυτό των δραστηριοτήτων αποσκοπεί να δώσει διέξοδο στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών μας, να αναδείξει και να καλλιεργήσει το ταλέντο του κάθε παιδιού. Πρόθεσή μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους μαθητές μας να έλθουν σε επαφή, να γνωρίσουν και να αποκομίσουν βιώματα από μια σειρά διαφορετικών δραστηριοτήτων και, τέλος, οι ίδιοι, μέσα από αυτά τα βιώματα, να κάνουν αβίαστα τις δικές τους επιλογές.

Έχουμε σχεδιάσει και προχωρούμε στην υλοποίηση ενός πολυδιάστατου, αποτελεσματικού και σύγχρονου εκπαιδευτικού προγράμματος που απαντά με πληρότητα στις ανάγκες των μαθητών και στηρίζεται σε σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα των επιστημών αγωγής. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του προγράμματος αυτού αποτελεί η αυστηρή τήρηση του προγράμματος γιατί έτσι μπορούν να εξασφαλιστούν τα παρακάτω βασικά πλεονεκτήματα:

 • Εξασφαλίζεται ο απαραίτητος διδακτικός χρόνος, ως αντικειμενική προϋπόθεση για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού μας προγράμματος
 • Η προσέγγιση των διδακτικών αντικειμένων προγραμματίζεται και οργανώνεται με ρυθμούς συμβατούς στην αφομοιωτική ικανότητα των παιδιών
 • Παρέχεται η δυνατότητα εξατομίκευσης της μάθησης και προσαρμογής της στις δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών
 • Η διαδικασία της διδασκαλίας ανατροφοδοτείται, έτσι ώστε να μπορούμε ν’ απαντάμε άμεσα σε κάθε πρόβλημα που εντοπίζεται, δίνοντας αποτελεσματικές και εξατομικευμένες λύσεις στα πλαίσια του ολοήμερου σχολείου
 • Παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης αποτελεσματικών μεθοδολογικών επιλογών, και αξιοποίησης στο έπακρο της υλικοτεχνικής μας υποδομής
 • Παρέχεται στο σχολείο η δυνατότητα επαρκούς προετοιμασίας των μαθητών για την επόμενη μέρα από εξειδικευμένους και επιστημονικά άρτια καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, αξιοποιώντας και τις θετικές επιδράσεις της δυναμικής που αναπτύσσει η ομάδα-τάξη
 • Αμβλύνεται καθοριστικά η ανομοιογένεια του κάθε τμήματος, γεγονός που επιδρά καθοριστικά στην εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα του σχολείου
 • Επιτυγχάνεται η εκμάθηση ξένων γλωσσών που αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο του εκπαιδευτικού μας προγράμματος. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του προγράμματος των ξένων γλωσσών γίνεται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και να μην κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση και επιπρόσθετων εξωσχολικών μαθημάτων

Στόχοι μας είναι:

 • Οι μαθητές να κατακτήσουν πλήρως και να μπορούν να χρησιμοποιούν προφορικά και γραπτά την ελληνική γλώσσα. Να γίνουν ικανοί να χειρίζονται τη γλώσσα με τον κατάλληλο για κάθε περίσταση τρόπο και να αναπτύξουν κριτική συνείδηση των χρήσεων και λειτουργιών της.
 •  Οι μαθητές να αποκτήσουν επάρκεια στο χειρισμό των μαθηματικών εννοιών, να αναπτύξουν μαθηματική λογική και αφαιρετική ικανότητα ενώ παράλληλα να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στις φυσικές επιστήμες.
 • Οι μαθητές να αποκτήσουν κριτική ικανότητα, ώστε να μπορούν να επιλέξουν από την πληθώρα των πληροφοριών αυτές που τους χρειάζονται.
 • Οι μαθητές  να έλθουν σε επαφή με τη λογοτεχνία, το θέατρο, τη μουσική, τη ζωγραφική, το χορό, τον αθλητισμό και να δώσουν διέξοδο στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα τους, να αναδείξουν και να καλλιεργήσουν τα ταλέντα τους.
 • Να δώσουμε τη δυνατότητα στους μαθητές μας να έλθουν σε επαφή, να γνωρίσουν και να αποκομίσουν βιώματα από μια σειρά διαφορετικών δραστηριοτήτων και , τέλος, οι ίδιοι, μέσα από αυτά τα βιώματα, να κάνουν αβίαστα τις δικές τους επιλογές.Οι μαθητές καλύπτουν στη διάρκεια του προγράμματός τους μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών αναγκών τους δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους γονείς να αφιερώσουν και σ’ άλλες δραστηριότητες ένα μεγάλο μέρος του οικογενειακού χρόνου αποφεύγοντας τις συγκρούσεις που αναπόφευκτα προκαλεί η άμεση εμπλοκή των γονέων στη μελέτη, όταν υποχρεούται να αναλάβει καθήκοντα άμεσης διδασκαλίας.

Όλα τα παραπάνω υλοποιούνται σε συνθήκες όπου κυριαρχεί η χαρά της μάθησης και δίνονται διαρκώς ευκαιρίες σε μαθητές και δασκάλους να γίνονται «μικροί ερευνητές» και δημιουργοί καινοτόμων δράσεων.

 • Σύγχρονο σχολείο σημαίνει σχολείο ανοιχτό στην επικοινωνία, ανοιχτό στην κοινωνία. Οι μαθητές μας παίρνουν μέρος σε δράσεις που τους δίνουν την ευκαιρία να αναπτύξουν γόνιμο προβληματισμό πάνω σε σύγχρονα θέματα, να επικοινωνήσουν με συμμαθητές άλλων σχολείων και να συναγωνιστούν μαζί τους σε διαγωνισμούς γνώσεων όπως ο «Λυσίας», το Καγκουρό, η Μαθηματική Εταιρεία, Εικαστικών και δημιουργίας Video, όπως η «Η Άνοιξη της Ευρώπης». Η πληροφορική εδώ έχει κυρίαρχο ρόλο.
 • Στους βασικούς εκπαιδευτικούς μας στόχους περιλαμβάνονται η καλλιέργεια του θρησκευτικού συναισθήματος και η απόκτηση εμπειριών και γνώσεων που σχετίζονται με τη θρησκευτική αλλά και την εν γένει παράδοσή μας, πάντοτε, βέβαια, με τον οφειλόμενο σεβασμό προς τα άτομα που θρησκεύονται διαφορετικά. Έτσι θεωρούμε απαραίτητο το συχνό εκκλησιασμό των μαθητών, τη γνωριμία τους με τους χώρους λατρείας, τη συμμετοχή τους στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, την επαφή τους με τις παραδόσεις των μεγάλων γιορτών, την καλλιέργεια και την έμπρακτη έκφρασή συναισθημάτων αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους.

Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης

Η διαθεματικότητα καταλαμβάνει βασικό μέρος του προγράμματος και δίνει τη δυνατότητα συνδυασμού ποικίλων εκπαιδευτικών μεθόδων, οι οποίες εξασφαλίζουν αφ’ ενός την απόκτηση του αναγκαίου για κάθε ηλικία γνωστικού υπόβαθρου και αφετέρου και παράλληλα μ’ αυτό, μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει η βιωματική εκπαίδευση,  την ανάδειξη και καλλιέργεια των ιδιαίτερων κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών.

Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης καταφέρνει να συνδέσει τη σχολική γνώση με τα ενδιαφέροντα των μαθητών, κυρίως να γεννήσει καινούργια ενδιαφέροντα και να δώσει την ευκαιρία ποικίλων μορφών έκφρασης και δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, ώστε οι μικροί μαθητές δεχόμενοι πολλαπλά ερεθίσματα να καλλιεργήσουν την ψυχή, το πνεύμα και την αισθητική τους, οικοδομώντας μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα.

Στα πλαίσια, λοιπόν, της διαθεματικότητας και αξιοποιώντας κατάλληλα τις διάφορες δυνατότητες των μαθημάτων που συνδέονται γνωστικά, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα μεταξύ άλλων:

 • Να μελετήσουν βιβλία και να τα δραματοποιήσουν, συνδυάζοντας τις γνώσεις τους στη Μουσική και το χορό

(π.χ. 7 Ιστοριούλες γιορτινές και παράξενες επτά, Χρήστος Μπουλώτης    Ε’ και Στ’ Δημοτικού

Τρυφεράκανθος, Ελένη πριοβόλου, Α’ Δημοτικού

 • Να έλθουν σε επαφή με σημαντικούς ανθρώπους της επιστήμης και του πνεύματος, να συνεργαστούν μαζί τους και υποδυόμενοι τους δημοσιογράφους και να τους πάρουν συνεντεύξεις

(π.χ. Επίσκεψη στο σχολείο των ιατρών ορθοπεδικών Βαβλιάκη Κ., Βαρυτιμίδη Σ. και Ζιμπή Α. παρουσιάζοντας τις επιπτώσεις του αλκοόλ στην οδηγική συμπεριφορά, στα πλαίσια του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «Η χρήση του δρόμου είναι στο χέρι μου, αύριο θα οδηγώ εγώ»

 • Να επισκεφτούν άλλες περιοχές και τόπους, σημεία αναφοράς της τοπικής ιστορίας, μαθαίνοντας έτσι με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο

(π.χ. Επίσκεψη στο Αρχοντικό Σβαρτς και στο Λαογραφικό Μουσείο στα Αμπελάκια)

 • Να μελετήσουν βαθύτερα το περιβάλλον και να διαμορφώσουν οικολογική συνείδηση, αποκτώντας αίσθημα περιβαλλοντικής ευθύνης

(π.χ. διαθεματική προσέγγιση του βιβλίου του Β. Ηλιόπουλου «Η Μεσόγειος είμαι εγώ και δεν είμαι πια εδώ»

 

Για περισσότερες πληροφορίες   εδώ
Αισθητική Αγωγή

 Βασική θέση στο πρόγραμμα του σχολείου μας κατέχει η αισθητική αγωγή.

Θεατρική αγωγή

Το θέατρο είναι  μέσο έκφρασης, αντίληψης του λόγου και σκηνική τέχνη με ακριβή και προσιτή γλώσσα. Ο ειδικός χαρακτήρας και το μεγάλο πλεονέκτημα του να επικαλείται  για  να υπάρξει τις σωματικές και διανοητικές ικανότητες του ατόμου αλλά και της ομάδας εργασίας έχει σαν αποτέλεσμα να μορφώνει και να ψυχαγωγεί, να ενθαρρύνει, να απελευθερώνει και να βοηθά στην κοινωνικοποίηση των παιδιών.

Εικαστικά

Η αισθητική είναι μια ιδιαίτερη σχέση της ψυχής με τον κόσμο. Αντικείμενο της αισθητικής είναι η Τέχνη. Σκοπός της τέχνης είναι ο πλουτισμός και η ένταση της συναισθηματικής μας ζωής και αποτελεί ένα μέσο για να επικοινωνούν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Η Τέχνη μεταμορφώνει τον άνθρωπο εσωτερικά, τον μεταφέρει σε άλλο επίπεδο  ζωής.

Μουσική

Η μουσική, συνδεδεμένη με τη λύπη και τη χαρά, τη γέννηση και το θάνατο, τον πόλεμο και την ειρήνη, τη διασκέδαση, την αισθητική βίωση, τη θρησκεία, τη λατρεία, τη δημιουργία την εκπαίδευση και τόσες άλλες εκδηλώσεις και καταστάσεις της καθημερινής ζωής, απευθύνεται σε όλους. Σε μια εποχή, όπου οι βιομηχανικές προδιαγραφές της τυποποίησης των προϊόντων έχουν επιβληθεί στην ατομική και κοινωνική ζωή ,  σε μια εποχή κατευθυνόμενης ,  μονόδρομης και παροδικής κίνησης και ψυχαναγκαστικής  συγκίνησης σε μια εποχή που άτομα και ομάδες συνθέτουν μάζες ελεγχόμενης ρευστότητας και όχι πολίτες με στάση, διάσταση και αντίσταση, η Μουσική αποτελεί έναν απ’ τους ελάχιστους τρόπους , πλέον, που υπολογίζει στην προσωπικότητα, που υπολογίζει την προσωπικότητα, <<αγγίζει>>, <<θεραπεύει>>, <<εξαγνίζει>>, <<μαγεύει>> την ψυχή, καλλιεργεί το πνεύμα, εναρμονίζει το σώμα…

 Μαθητικά Εργαστήρια

Το πρόγραμμα σπουδών συμπληρώνεται με τη συμμετοχή στις μεγάλες τάξεις σε εργαστήρια που στοχεύουν στην ανάδειξη και καλλιέργεια των ιδιαίτερων κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών.

Λειτουργούν: το εργαστήρι λόγου και δημιουργικής γραφής, το εργαστήρι καλλιέργειας της μαθηματικής σκέψης, εργαστήρι εμβάθυνσης στις φυσικές επιστήμες, εργαστήρι εικαστικών, εργαστήρι πληροφορικής και χορωδί.

Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας

Η φιλαναγνωσία δεν είναι έμφυτη λειτουργία, είναι επίκτητη και καλλιεργείται μέσω της εξοικείωσης του ατόμου με τον έντυπο λόγο. Αποκτάται μέσω μιας μακροχρόνιας και συστηματικής παιδείας που δεν έχει καταναγκαστικό χαρακτήρα και καλλιεργείται από την πολύ μικρή ηλικία. Το σχολείο μας συμβάλλει στην προσέγγιση του παιδιού με το βιβλίο και εν τέλει στην ουσιαστική σχέση του μ’ αυτό μέσα:

 • Από τον ευαισθητοποιημένο δάσκαλο που θα κάνει το παιδί να γοητευθεί από το βιβλίο, αξιοποιώντας και προβάλλοντας το με δημιουργικό τρόπο
 • Τη σχολική και δανειστική βιβλιοθήκη
 • Το θεσμό του συγγραφέα της χρονιάς
 • Τις επισκέψεις λογοτεχνών και την παρουσίαση δημιουργικών εργασιών των μαθητών πάνω στα βιβλία τους
 • Τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις-παρουσιάσεις λογοτεχνικών έργων
 • Τη μελέτη των μεγάλων συγγραφέων και ποιητών της λογοτεχνίας μας και τα αφιερώματα στο έργο τους

Τα αγγλικά ως Α’ Ξένη Γλώσσα

Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας η αγγλική γλώσσα διδάσκεται υποχρεωτικά ως η κύρια ξένη γλώσσα. Στα εκπαιδευτήριά μας η πρώτη επαφή του παιδιού με τα αγγλικά πραγματοποιείται στον Παιδικό Σταθμό και συνεχίζεται στα τμήματα των Προνηπίων και των Νηπίων. Στις ηλικίες αυτές η διδασκαλία στηρίζεται αποκλειστικά στον προφορικό λόγο. Συνοδεύεται από οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα και χρησιμοποιεί το παιχνίδι ως βασική μέθοδο μετάδοσης της γνώσης.

Στην Α’ τάξη του Δημοτικού τα παιδιά παρακολουθούν οργανωμένη διδασκαλία προνηπιακού επιπέδου (Pre-juniors), τελειώνουν τη B junior στη Γ’ τάξη, ενώ από τη Δ’ τάξη ξεκινούν την A Senior, για να ολοκληρώσουν την C Senior στην Στ’ τάξη. Από το τέλος της Δ’ τάξης του Δημοτικού και στη διάρκεια των δύο επόμενων τάξεων οι μαθητές συμμετέχουν στις εξετάσεις Young Learner: Starters, Movers, Flyers και Ket του Πανεπιστημίου Cambridge με πολύ καλά ποσοστά επιτυχίας.

Τα Εκπαιδευτήριά μας είναι ένα από τα ελάχιστα σχολεία της χώρας μας που διαθέτουν οργανωμένο τομέα Ξένων Γλωσσών από την προσχολική αγωγή μέχρι το Λύκειο.

Στην Α’ Λυκείου οι μαθητές μας ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση του πτυχίου FCE (Cambridge), ECCE (Michigan), Advanced (Cambridge – Michigan) και Proficiency (Cambridge – Michigan).

Αξιολόγηση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου και των μαθητών

 Οι επιδόσεις των μαθητών αξιολογούνται τακτικά τόσο από τους εκάστοτε εκπαιδευτικούς όσο και κατά τις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων. Μέσα στο σχολικό έτος, η επίδοση ελέγχεται με προφορικές και γραπτές δοκιμασίες, ενώ στις μεγάλες τάξεις (Ε’ και Στ’) έχει καθιερωθεί και ο θεσμός των Μεγάλων Κριτηρίων  κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάιο.

Αξιολόγηση όμως της επίδοσης γίνεται και με άλλους παιδαγωγικά ενδεδειγμένους τρόπους όπως η αυτοαξιολόγηση και η αξιοποίηση του λάθους, τρόποι που στοχεύουν όχι στην επίκριση και την αποκαρδίωση, αλλά στην κατανόηση των δυσκολιών  και την ανατροφοδότηση.

Βασικές αρχές κάθε μορφής αξιολόγησης είναι πως κανένας στην τάξη δεν αποτυγχάνει και πως όλοι, έχοντας εμπιστοσύνη στους δασκάλους, στον εαυτό τους  και με μεγαλύτερη και στοχευμένη προσπάθεια, μπορούν να τα καταφέρουν.

Πρόγραμμα παράλληλης ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης

 Στόχος του σχολείου μας είναι η στο μέτρο του δυνατού εξατομίκευση της εκπαίδευσης, ώστε κάθε μαθητής να έχει το δικό του δυνατό ρυθμό μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε καθιερώσει το θεσμό της «παράλληλης ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης». Πρόκειται για εξατομικευμένη διδασκαλία βασισμένη πάνω στις πνευματικές ικανότητες κάθε παιδιού αλλά και στις ιδιαιτερότητές του. Με την παράλληλη-πρόσθετη στήριξη καλύπτουμε επίσης τυχόν κενά που δημιουργούνται μετά από την πολυήμερη απουσία κάποιων μαθητών μας.

Το πρόγραμμα παράλληλης ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης προσφέρεται δωρεάν στους μαθητές. Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να βοηθήσει τους μαθητές να καλύψουν μαθησιακές ελλείψεις τους. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μετά από συνεννόηση με τους γονείς και η συμμετοχή είναι προαιρετική.

Εορτές

Μ’ αυτές στοχεύουμε κινητοποιώντας νου και φαντασία με λόγια, ήχους και εικόνες να σταλάξουμε ευλαβικά στην ψυχή τους τις πρώτες μνήμες τους για τις μεγάλες γιορτές μας, μνήμη παράδοσης πολύτιμη.

Οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούν επιλεγμένες δραστηριότητες εκπαίδευσης και πολιτισμού και καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια να εντάσσονται οργανικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου του οποίου αποτελούν φυσική προέκταση, πρωταγωνιστικό ρόλο σ’ αυτό έχουν τα μαθήματα θεάτρου, μουσικής, εικαστικών, χορού. Έτσι, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του σχολείου μας, οι σχολικές μας γιορτές, για παράδειγμα πέρα από το εθνικό ή το θρησκευτικό επετειακό χαρακτήρα που ασφαλώς έχουν, αντιμετωπίζονται και ως εξαιρετικές ευκαιρίες και αφορμές, για την αγωγή και τη μόρφωση των μαθητών μας.

Στόχος του σχολείου μας είναι όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται στη διάρκεια του σχολικού  έτους για κάθε τάξη.

Το «πολιτιστικό καλοκαίρι», θεσμός παιδείας και πολιτισμού

Στα εκπαιδευτήρια μας το τέλος κάθε σχολικής χρονιάς γιορτάζεται πανηγυρικά, επειδή για όλους μας εκπαιδευτικούς και μαθητές, σηματοδοτεί τη φάση της «συγκομιδής», της συλλογής των καρπών μιας επίμοχθης όσο και συναρπαστικής πορείας,  με στόχο τη βαθύτερη γνώση του κόσμου και τη βελτίωση του εαυτού μας.

Το «πολιτιστικό καλοκαίρι» είναι, λοιπό, ο θεσμός με τον οποίο καθιερώθηκε να κλείνει κάθε χρόνο ένας κύκλος παιδείας στο σχολείο μας. Αποτελεί μια γιορτή πολιτισμού, πλούσια σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές τα ίδια τα παιδιά και εμψυχωτές τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και τους δασκάλους των ειδικοτήτων.