Υποχρεώσεις Γονέων – Κηδεμόνων

Περιεχόμενα

Α) Επικοινωνία με το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς
Β) Μετακινήσεις Μαθητών και Προσέλευση-Αποχώρηση
Γ) Ενδυμασία
Δ) Σίτιση
Ε) Ασθένειες, απουσίες και κάλυψη κενών

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Γονείς και Εκπαιδευτικοί ας συνοδοιπορήσουμε

για το καλό των παιδιών μας.

Ας συνεργαστούμε για τη μεγιστοποίηση

του αποτελέσματος

 

O σεβασμός των Κανόνων Λειτουργίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή λειτουργία και την εκπλήρωση της αποστολής ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος. Αφορούν στο μεγαλύτερο μέρος τους μαθητές και έχουν ως κύριο στόχο, πέρα από την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου, την αποτελεσματικότερη αγωγή τους. Σε αυτή την προσπάθεια η αρωγή των γονέων είναι σημαντικός παράγων. Χωρίς τη δική τους συμπαράσταση, όποια παιδαγωγική πολιτική και αν ακολουθηθεί, τα αποτελέσματα δεν μπορούν να είναι τα αναμενόμενα.

Το Σχολείο  μας  επιθυμεί  στενή  συνεργασία  των  Γονέων  με  το  Εκπαιδευτικό  Προσωπικό. Οι  Διδάσκοντες μπορούν  να  πετύχουν  περισσότερα, όταν    οι  Γονείς  τούς  βοηθούν  να  γνωρίσουν  τον  χαρακτήρα  των  μαθητών  και  να  σχηματίσουν  μια ολοκληρωμένη  εικόνα  της  προσωπικότητάς τους, ώστε  ουσιαστικότερα  να  αντιμετωπίζουν  κάποιο  πρόβλημα  ή να  δείχνουν  κατανόηση  όταν  χρειάζεται. Γνωρίζουμε άλλωστε  ότι  πολλές  οξύτητες  Διδασκόντων – Μαθητών  θα  μπορούσαν  να  αποφευχθούν, αν  υπήρχε  έγκαιρη  πληροφόρηση  από τους  Γονείς. Για το λόγο αυτό το Σχολείο θεωρεί υποχρέωσή του να καταστήσει τους γονείς κοινωνούς αυτών των κανόνων πιστεύοντας ότι η πληρέστερη πληροφόρηση θα τους βοηθήσει, ώστε να στηρίξουν καλύτερα την προσπάθεια που καταβάλλεται από το Σχολείο για την όσο το δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών.

Α) Επικοινωνία με το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς

Τακτικές Συναντήσεις

 

Είναι απαραίτητο οι γονείς  να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις και να επιδιώκουν ουσιαστική συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τη Διεύθυνση του Σχολείου για την πρόοδο του παιδιού τόσο στη γνώση όσο και στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του.

Στην αρχή κάθε σχολικού έτους καλούνται οι γονείς των μαθητών όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου και ενημερώνονται για το πρόγραμμα, τις μεθόδους υλοποίησής του και τους τρόπους συμβολής των ίδιων στην πραγμάτωση των επιδιωκόμενων  στόχων τόσο στους τομείς της μάθησης όσο και της συγκρότησης της προσωπικότητας των μαθητών.

       Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οργανώνονται τακτικές συναντήσεις με τους γονείς που σκοπό έχουν την ενημέρωσή τους για την επίδοση, την επιμέλεια, την πρόοδο των παιδιών καθώς και για την εξέλιξη της προσωπικότητάς τους. Για τις συναντήσεις αυτές καθώς και τον πλήρη προγραμματισμό των δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στα πλαίσια του προγράμματος οι γονείς ενημερώνονται από το σχολείο με το τριμηνιαίο πρόγραμμα εργασιών.

Έκτακτες Συναντήσεις

Επιπρόσθετα, το Σχολείο επιδιώκοντας την καλύτερη δυνατή συνεργασία με τους γονείς και την ταχύτατη και αποτελεσματική λύση κάθε προβλήματος που προκύπτει, φροντίζει κάθε φορά  που αυτό κρίνεται αναγκαίο να καλεί σε έκτακτες συναντήσεις τους γονείς, να τους ενημερώνει και να ζητά τη συνδρομή τους. Στόχος της επικοινωνίας, βέβαια, δεν είναι η έκθεση του παιδιού και η αποκαρδίωσή του  αλλά η συνειδητοποίηση της συγκεκριμένης αβλεψίας εκ μέρους του και η στήριξή του  από όλους για να μπορέσει να κάνει την αδυναμία αρετή.

Παράλληλα, αν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στις σχέσεις του παιδιού με τους συμμαθητές του ή σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες που το Σχολείο δεν εντόπισε, οι γονείς πρέπει να γνωστοποιούν αμέσως τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους, για να αντιμετωπίζονται έγκαιρα. Η προσπάθεια επίλυσης διαφορών μεταξύ των παιδιών ερήμην του Σχολείου, συχνά μεγαλώνει και δε λύνει τα προβλήματα.

 • Το Σχολείο είναι μια μικρή κοινωνία που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους πολύπλευρα, κάτι που δεν μπορεί να γίνει στο σπίτι. Όσο περισσότερο οι γονείς αποδέχονται τις κρίσεις των εκπαιδευτικών και συνεργάζονται μ’ αυτούς και πάνω σ’ αυτές κτίζουν την αγωγή του παιδιού τόσο πιο συγκροτημένη προσωπικότητα διαμορφώνουμε.
 • Το Σχολείο ζητά από την οικογένεια να παρακολουθεί το παιδί χωρίς να το υποκαθιστά στην προσπάθειά του. Αν οι γονείς κρίνουν ότι το παιδί χρειάζεται ιδιαίτερη βοήθεια, πρέπει να συζητούν με τη διεύθυνση του Σχολείου. Συχνά το άγχος των γονιών οδηγεί σε επιλογές φροντιστηριακής βοήθειας των παιδιών. Αυτό βραχυπρόθεσμα έχει κάποια αποτελέσματα, μακροπρόθεσμα όμως δημιουργεί πρόβλημα, γιατί στέκεται εμπόδιο στην κριτική στάση του παιδιού απέναντι στη γνώση, στη δημιουργική σχέση με το βιβλίο, στην υπευθυνότητά του, στην ουσιαστική συνεργασία με το δάσκαλο.
 • Οι γονείς, κυρίως των αδύνατων μαθητών, θα πρέπει να επιδιώκουν συχνή επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς και τους υπεύθυνους των εκπαιδευτηρίων, με τους οποίους μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά ή απευθείας, κατόπιν τηλεφωνήματος στη Γραμματεία.
 • Το Σχολείο να αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως κέντρο μόρφωσης αλλά και ως «παιδαγωγικό εργαστήρι». Έτσι, ο Σύλλογος των Διδασκόντων, για να εφαρμόσει τους στόχους του, να διαμορφώσει δηλαδή ολοκληρωμένους ανθρώπους με γνώσεις και σωστό χαρακτήρα, έχει προβλέψει κυρώσεις για τις παραβάσεις των «Κανόνων της Σχολικής Ζωής». Για να μπορούν, όμως, οι κάθε είδους κυρώσεις να έχουν αποτέλεσμα, θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές και από την οικογένεια. Κάθε φορά που η οικογένεια – από υπερβολική ευαισθησία – δικαιώνει το παιδί, καταστρέφει ό,τι το Σχολείο προσπαθεί να χτίσει. Αν ο γονέας νιώθει ότι το παιδί του αδικήθηκε,  πρέπει να το συζητά με τους εκπαιδευτικούς και τους υπεύθυνους του Σχολείου, και όχι να σχολιάζει και να κρίνει το συμβάν με το παιδί. Το μόνο που θα καταφέρει είναι  ο μαθητής να χάσει την εμπιστοσύνη του προς τους ανθρώπους που συνεργάζεται καθημερινά μαζί τους.
 • Οι Γονείς πρέπει να συμβάλλουν, να συνδράμουν και να προωθούν τις παράλληλες δραστηριότητες του Σχολείου, κοινωνικές, αθλητικές, ανθρωπιστικές, επιμορφωτικές. Η παρουσία τους σ’ αυτές τις εκδηλώσεις αποδεικνύει το δεσμό τους με το Σχολείο και βοηθάει τα παιδιά τους στην προσπάθεια για γενικότερη μόρφωση, παιδεία και καλλιέργεια.
 • Το Σχολείο μέσα από τη διαρκή επαφή με τη λογοτεχνία (πρόγραμμα δανειστικής βιβλιοθήκης, συγγραφείς και βιβλία της χρονιάς, επεξεργασίας λογοτεχνικών κειμένων στα πλαίσια διαθεματικών εργασιών – project, δραματοποιήσεις κειμένων), τη μουσική (χορωδία, μουσικές παραστάσεις), τον αθλητισμό (παραδοσιακοί χοροί, μπαλέτο, ρυθμική, ομαδικά αθλήματα) και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων, δίνει διαρκώς ερεθίσματα για δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Οι γονείς πρέπει να βοηθούν και να ενισχύουν την προσπάθεια αυτή ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας κάθε πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών προς την κατεύθυνση αυτή, αποτρέποντας παράλληλα τα παιδιά από την ενασχόληση με την τηλεόραση, η οποία υποσκάπτει κάθε προσπάθεια εκπέμποντας εικόνες και ήχους που προσβάλλουν την αισθητική, καλλιεργούν την επιθετικότητα, κακοποιούν τη γλώσσα και προβάλλουν άσχημα πρότυπα.
 • Οι γονείς πρέπει να στηρίζουν κάθε προσπάθεια καλής οργάνωσης των παιδιών. Η σχολική τσάντα των παιδιών πρέπει να οργανώνεται από τα ίδια τα παιδιά, αλλά να ελέγχεται από τους γονείς, γιατί παρά τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που δίνονται στο σχολείο, οι μαθητές μεταφέρουν βιβλία και σχολικά εφόδια  που δεν τους είναι απαραίτητα για την εργασία της συγκεκριμένης μέρας. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τους γονείς των μικρότερων τάξεων στις οποίες θεμελιώνονται οι βασικές μαθητικές συνήθειες. Σε κάποιες περιπτώσεις η σάκα των παιδιών περιέχει προσωπικά αντικείμενα, ακόμη και επικίνδυνα παιδικά παιχνίδια, που διασπούν την προσοχή των παιδιών, ανταλλάσσονται μεταξύ τους ή χάνονται, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται παρεξηγήσεις και να επηρεάζονται οι σχέσεις τους. Επίσης, συχνά, οι μαθητές ξεχνούν διάφορα προσωπικά τους είδη, κυρίως ρούχα, στο χώρο του Σχολείου και παρά τις επίμονες προσπάθειες  των εκπαιδευτικών αδιαφορούν για την αναζήτησή τους. Πρέπει οι γονείς να δείχνουν άμεσο και επίμονο ενδιαφέρον, ακόμη κι αν στοιχίζουν μικρά ποσά, διότι έτσι μαθαίνουμε στα παιδιά να εκτιμούν και να σέβονται τα αγαθά που τους προσφέρουμε. Να αξιολογούν την αξία του χρήματος και να συνηθίζουν στη λογική χρήση του.
 • Δε δικαιολογείται με κανένα τρόπο διακοπή του μαθήματος από Γονέα. Σε κάθε περίπτωση έκτακτης επικοινωνίας με το παιδί ή το σχολείο  ο γονέας πρέπει να απευθύνεται στη Γραμματεία του Δημοτικού, ή οποία και αναλαμβάνει στον κατάλληλο χρόνο να διεκπεραιώσει το θέμα του.
 •  Δεν πρέπει οι Γονείς, ακόμη και σε ώρα διαλείμματος:
 1. Να απασχολούν τους διδάσκοντες και να τους αποσπούν από το καθήκον εποπτείας των μαθητών.
 2. Τα διαλείμματα , είτε εντός του σχολείου, είτε στους ελεύθερους χώρους, δεν προσφέρονται για ευκαιριακές συναντήσεις ή για έκτακτες συνεργασίες με τον εκπαιδευτικό.
 3. Οι διδάσκοντες κατά την ώρα του διαλείμματος επιτελούν το δύσκολο έργο της εποπτείας. Οποιαδήποτε άλλη απασχόλησή τους είναι σε βάρος της ασφάλειας των παιδιών.

Β) Μετακινήσεις Μαθητών και Προσέλευση-Αποχώρηση

 1. Η διακίνηση των μαθητών γίνεται είτε με σχολικά λεωφορεία, είτε με ευθύνη και φροντίδα των ίδιων των γονέων. Ο προγραμματισμός των δρομολογίων γίνεται με βάση τις δηλώσεις εγγραφής με κριτήριο την ασφάλεια των μαθητών και την εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτηρίων ως το τέλος Σεπτεμβρίου.
 2. Οι γονείς των μαθητών μας θα πρέπει να συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί στη στάση του σχολικού λεωφορείου μέχρι την ώρα παραλαβής τους από τη συνοδό και να βρίσκονται εκεί πέντε λεπτά νωρίτερα.
 3. Κατά την επιστροφή των μαθητών οι γονείς θα πρέπει να βρίσκονται πέντε λεπτά νωρίτερα στη θέση επιστροφής. Αν δε βρίσκονται εκεί να παραλάβουν το μαθητή, η συνοδός δε χτυπάει κουδούνι γιατί δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψει το σχολικό. Μαθητές δεν παραδίνονται σε αγνώστους παρά μόνο στους γονείς τους ή σε τρίτα πρόσωπα που μας έχουν οριστεί με την υπεύθυνη δήλωση των γονέων (Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής μαθητή/μαθήτριας από το σχολείο ή από το σχολικό λεωφορείο).
 4. Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών και η κανονική αποχώρησή τους, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την ομαλή εφαρμογή του προγράμματος.
 5. Επιπροσθέτως, επισημαίνονται ενδεικτικά και τα ακόλουθα:

α) Οι θέσεις των μαθητών στο σχολικό λεωφορείο είναι καθορισμένες. Δεν επιτρέπονται μετακινήσεις ή αλλαγές θέσεων χωρίς την άδεια  της συνοδού και ιδιαίτερα, όταν κινείται το λεωφορείο.

β) Αν οι γονείς επιθυμούν να παραλάβουν το μαθητή από το σχολείο αυτοπροσώπως, οφείλουν να ενημερώσουν το σχολείο απαραίτητα. Η γραμματεία ενημερώνει τον εκπαιδευτικό, τη συνοδό και τον οδηγό.

Γονείς, οι οποίοι μεταφέρουν οι ίδιοι τα παιδιά τους, να έχουν υπόψη τους την ακριβή ώρα έναρξης των μαθημάτων και να μην καθυστερούν, γιατί μετά την έναρξη των μαθημάτων δεν επιτρέπεται η είσοδος στην τάξη. Κάθε καθυστέρηση δική σας οδηγεί στην καθυστέρηση έναρξης του σχολικού προγράμματος. Παρακαλούμε να μην καταχράστε την ανοχή του Σχολείου, η οποία απορρέει εκ του ότι ο μικρός μαθητής δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση και η άρνηση των εκπαιδευτικών να τον δεχτούν στην τάξη θα οδηγούσε σε διατάραξη των σχέσεών τους, κάτι που κανείς δεν το επιθυμεί.

Αποχώρηση μαθητή σε ώρες ενδιάμεσες του προγράμματος επιτρέπεται μόνο για λόγους υγείας και ύστερα από ενημέρωση της Διεύθυνσης μέσω της Γραμματείας.

Μαθητές που προσέρχονται με καθυστέρηση στο σχολείο:

-Δε διακόπτουν το μάθημα.

-Μπαίνουν στην τάξη αφού επικοινωνήσουν πρώτα με τη Γραμματεία.

Επισήμανση

Τα εκπαιδευτήρια διατηρούν το δικαίωμα για αλλαγή και τροποποίηση των δρομολογίων σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, πάντοτε μετά από ενημέρωση των γονέων και με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση και ασφάλεια των μαθητών.

Γονείς που επιθυμούν έκτακτη αλλαγή του δρομολογίου παραλαβής ή επιστροφής των παιδιών τους οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο μέχρι τις 11.30΄ π.μ. . Δε γίνονται δεκτές οι αλλαγές που προτείνονται από τους μαθητές. Η αλλαγή πραγματοποιείται εφόσον υπάρχει σοβαρός οικογενειακός λόγος και εφόσον υπάρχει θέση στο σχολικό.

Γ) Ενδυμασία

Οι γονείς πρέπει να μεριμνούν ώστε οι μαθητές να προσέρχονται καθημερινά στο σχολείο φορώντας την σχολική ενδυμασία (χειμερινή ή θερινή), καθώς και να έχουν μαζί τους την αθλητική ενδυμασία για τις μέρες των αθλητικών δραστηριοτήτων.  Το Σχολείο δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εμφάνιση των μαθητών, η οποία πρέπει να είναι απλή και κόσμια. Οι μαθητές πρέπει να αποφεύγουν να φορούν οτιδήποτε τους διαφοροποιεί από την ομάδα (περίεργα κοκαλάκια, κοσμήματα κ.τ.λ.). Είναι αναγκαίο λοιπόν, και οι ίδιοι οι γονείς αφενός να τονίζουν στα παιδιά την αναγκαιότητα της σωστής εμφάνισης και την ευαισθησία του Σχολείου απέναντι στο θέμα και αφετέρου να φροντίζουν για την απλή και κόσμια εμφάνισή τους. Η εμπειρία μας μέχρι σήμερα έχει δείξει πως κάθε φορά που οι μαθητές φορούν κάτι που τους προβάλλει και τους διαφοροποιεί από την ομάδα, αποπροσανατολίζονται από το κύριο έργο τους, τη γνώση. Επίσης, η διαφοροποίηση αυτή τους βγάζει από την ομάδα και ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό (καλλιεργεί τη ματαιόδοξη διάθεση της αυτοπροβολής η οποία αναφέρεται στο «φαίνεται» και όχι στο «είναι» των μαθητών) και επομένως δυσκολεύει την ένταξη στην ομάδα και την κοινωνικοποίησή του.

Δ) Σίτιση

Το σχολείο αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για τη διατροφή των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του ωρολογίου προγράμματος. Το πρόγραμμα γευμάτων ορίζεται από διαιτολόγο, ώστε να καλύπτει με τον πιο σωστό τρόπο τις διατροφικές ανάγκες των παιδιών και παρασκευάζεται στο άρτια εξοπλισμένο εστιατόριο του Σχολείου με υλικά άριστης ποιότητας, για’ αυτό δεν επιτρέπονται γλυκά, σνακς ή χυμοί από το σπίτι. Καλό είναι οι γονείς να επιτρέπουν τα παιδιά τους να παίρνουν όλα τα γεύματα που προσφέρονται και να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες και στο σπίτι.

Ε) Ασθένειες, απουσίες και κάλυψη κενών

 • Για να αποφεύγεται η διάδοση των μεταδοτικών ασθενειών, το Σχολείο παροτρύνει τους γονείς, αν τα παιδιά αρρωστήσουν, να μην τα στέλνουν στο Σχολείο αν δε συμβουλευτούν προηγουμένως το γιατρό τους.
 • Μερικοί μαθητές και μαθήτριες έχουν κάποια προβλήματα, μεγαλύτερα ή μικρότερα, υγείας (όπως π.χ. αλλεργίες, μειωμένη όραση ή ακοή κ.ά) που σωστό είναι να τα γνωρίζει το σχολείο. Παρακαλούμε στην περίπτωση τους γονείς να ειδοποιούν είτε το δάσκαλο, είτε τη Γραμματεία του σχολείου.
 • Για τη συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής οι γονείς οφείλουν να προσκομίσουν στη γραμματεία του σχολείου το Ατομικό Δελτίο Υγείας του παιδιού τους, καθώς και Ιατρικές Βεβαιώσεις στις οποίες θα αναγράφεται ότι ο μαθητής μπορεί να συμμετάσχει στις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου.
 • Αν κάποιο παιδί λείψει λίγες ημέρες, η δασκάλα ή ο δάσκαλος φροντίζει να καλύψει τα κενά ο ίδιος, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή του γονέα. Όταν πάλι παρατηρείται πολυήμερη απουσία, τότε ανάλογα με την περίπτωση, λαμβάνεται ειδική μέριμνα και καταρτίζεται ειδικό πρόγραμμα συμπλήρωσης των κενών.