Φιλοσοφία

Η Φιλοσοφία του σχολείου μας…

Ο  ρόλος του δημοτικού σχολείου σήμερα, στο πλαίσιο των ευρύτερων, κοινωνικών, επιστημονικών και τεχνολογικών αλλαγών, έχει μεταβληθεί σημαντικά σε σχέση με τη βιωματική εικόνα που έχουμε όλοι εμείς οι μεγαλύτεροι για το δημοτικό σχολείο ως εκπαιδευτική βαθμίδα.

Γίνεται  φανερό ότι οι μαθητές μας σήμερα, και πολύ περισσότερο αύριο, χρειάζονται ένα σύγχρονο, ρεαλιστικό και πολυδιάστατο «εξοπλισμό», συμβατό με την πολυπλοκότητα, τη δυναμική και τη μεταβλητότητα των συνθηκών του αύριο, τις οποίες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι οι μαθητές θα πρέπει να αξιοποιήσουν αβίαστα το σύνολο του δυναμικού που διαθέτουν, να βοηθήσουν στην υιοθέτηση κινήτρων στη ζωή και τη δράση τους, καθώς και στη σταδιακή οικοδόμηση ενός συστήματος στάσεων και αξιών που να υποδηλώνει την αγωγή και την καλλιέργειά τους και να συμβάλλει τελικά στην ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε παιδιού.
Γι’ αυτό, λοιπόν, έχουμε σχεδιάσει και προχωρούμε σε ένα πολυδιάστατο, αποτελεσματικό και σύγχρονό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απαντά με πληρότητα στις ανάγκες των μαθητών και στηρίζεται σε σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα των επιστημών αγωγής. Ένα πρόγραμμα ενιαίο και συνεκτικό από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια και η σύνδεση της γνώσης μεταξύ των μαθημάτων από τάξη σε τάξη και από βαθμίδα σε βαθμίδα.  Συγχρόνως, δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα παιδαγωγικά διαφοροποιούμενο για να λαμβάνει υπόψη το διαφορετικό ρυθμό μάθησης των μαθητών, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας, τη μοναδικότητα κάθε μαθητή και μαθήτριας. Έτσι η διδασκαλία γίνεται μια μη αυτοματοποιημένη διαδικασία, αφού η ομάδα τάξη νοείται ως άθροισμα διαφορετικοτήτων και όχι ως στατιστική προσέγγιση μιας θεωρητικής μέσης επίδοσης ή ενός, ουσιαστικά ανύπαρκτου  «μέσου μαθητή».
Το πρόγραμμα είναι οργανωμένο σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες μεθοδολογίες, οι οποίες καλλιεργούν το βιωματικό, συνεργατικό, μαθητοκεντρικό τρόπο μάθησης, ο οποίος  αναπτύσσει όλες τις πλευρές της προσωπικότητας των παιδιών, τα  χειραφετεί,   τα δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύπτουν μόνα τους τα κενά τους, να οργανώνουν τη μελέτη τους και εν τέλει να λειτουργούν ως αυτόνομα και υπεύθυνα άτομα. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να λειτουργούν αργότερα ως υπεύθυνοι πολίτες που θα διαθέτουν τα εφόδια να συμμετέχουν ενεργά στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Δίνει τη δυνατότητα να έρθουν σε επικοινωνία με την ιστορία μας, την πολιτιστική μας κληρονομιά, τη θρησκεία μας, την παράδοσή μας, να αποκτήσουν βαθύ σεβασμό για την ελληνική κληρονομιά, σεβόμενοι παράλληλα την ιστορία, τη θρησκεία και παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά των άλλων. Να γίνουν έτσι καλοί Έλληνες αλλά και πολίτες του κόσμου.

Αγαπητοί γονείς,

Είμαστε ένα Σχολείο με φιλοδοξίες και υψηλούς στόχους. Δεν αρκεί για μας να προβιβάζεται ο μαθητής στην επόμενη τάξη ή να έχει μια μέτρια απόδοση. Πιστεύουμε ότι ο συναγωνισμός που θα αντιμετωπίσουν οι νέοι, όταν βγουν στον κοινωνικό στίβο, θα είναι ιδιαίτερα σκληρός και θα μπορούν να σταθούν επάξια μόνον όσοι έχουν άριστα προετοιμαστεί. Στόχος μας, λοιπόν, είναι η συνεχής βελτίωση της απόδοσης των μαθητών μας που θα πραγματοποιηθεί με σκληρή εργασία και εντατική παρακολούθηση.
Για την επιτυχία των παραπάνω στόχων, εφαρμόζεται στο Σχολείο η ατομική αγωγή, που έχει ως σκοπό να διατηρήσει την ιδιαιτερότητα του κάθε νέου και παράλληλα «να βγάλει προς τα έξω» εκείνα τα στοιχεία που θα του χρησιμεύουν στη ζωή του. Αυτό, όμως, απαιτεί προσωπική παρακολούθηση του κάθε παιδιού και συνεχή και επίμονη προσπάθεια για τη διερεύνηση του χαρακτήρα του και την καλλιέργεια των καλών στοιχείων του.
Σ’ αυτή την προσπάθεια θέλουμε τους Γονείς, εσάς, κοντά μας. Είμαστε έτοιμοι κάθε στιγμή να ακούσουμε τις απόψεις σας, να δεχτούμε την κριτική σας. Θέλουμε να πλησιάσει ο ένας τον άλλον περισσότερο. Θέλουμε το τρίπτυχο Γονείς – Μαθητής – Δάσκαλος να αποτελεί, με αρμονική συνεργασία, το θεμέλιο λίθο, πάνω στον οποίο θα χτιστεί το οικοδόμημα μιας λαμπρής νεανικής προσωπικότητας.