ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ανακοίνωση αφορά τους μαθητές που κατά το τρέχον σχολικό έτος 2018-2019 φοιτούν στη Β΄ Λυκείου.

Σχετικά με την λειτουργία Τμημάτων και Σχολών των ΑΣΣΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι Στρατιωτικές Σχολές:
1) ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ,
2) ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) και
3) ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Μ.Υ.Α.) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,

εκτός από το 2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» στο οποίο ήδη εντάσσονται, θα ενταχθούν από το επόμενο σχολικό έτος και στο 4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

Η ισχύς της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης αρχίζει από την επόμενη σχολική χρονιά, δηλαδή το σχολικό έτος 2019-2020.

Διαβάστε ολόκληρη τη σχετική ανακοίνωση.