Συγχαίρουμε τους παρακάτω μαθητές του Γυμνασίου μας για τη διάκρισή τους στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής 2013:

 

Συργκάνης Παναγιώτης Β΄ Γυμνασίου (31ος)
Παπακώστα Βασιλική Γ΄ Γυμνασίου (74η)