Την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 οι μαθητές της Ε’ Τάξης επισκέφθηκαν το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη και συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα:

α) Όψεις της καθημερινής ζωής στο Βυζάντιο

β) Βυζαντινά κάστρα

γ) Νερό, πηγή ζωής