Διαβάστε ολόκληρη τη σχετική εγκύκλιο

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος για την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2019, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σύμφωνα με αυτή, οι γνωματεύσεις που έχουν χορηγηθεί κατά περίπτωση από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ, από τα ΚΕΣΥ, τα ΚΕΔΔΥ, τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και από τα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα άλλων Υπουργείων υποβάλλονται από τους υποψηφίους με σχετική αίτηση στο Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης-Δήλωσης συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις από την Τετάρτη 20 έως και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.

Ειδικά οι γνωματεύσεις που θα ισχύσουν μετά την απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ), μπορούν να υποβάλλονται στα οικεία Λύκεια μέχρι τέλος Απριλίου 2019.

Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά ισχύουν και για τα τυχόν ειδικά μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι/ες των πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών Λυκείων, δηλαδή η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών αφορά υποχρεωτικά και τις πανελλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.

Διαβάστε ολόκληρη τη σχετική εγκύκλιο