Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 5:30μ.μ. θα επιδοθεί η βαθμολογία του Α΄ τετραμήνου στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Γυμανσίου μας,

ενώ στις 7:00 μ.μ. θα επιδοθεί η βαθμολογία του Α΄ τετραμήνου στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Λυκείου.

Η παρουσία των γονέων και κηδεμόνων όλων των μαθητών είναι απαραίτητη.