Τους Τρεις Ιεράρχες, προστάτες της Παιδείας, τίμησαν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου μας συμμετέχοντας στον εκκλησιασμό και προσφέροντας τους Άρτους για την αρτοκλασία που τελέστηκε σήμερα Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Θωμά. Για τη ζωή, το έργο και την προσφορά τους στην ελληνική παιδεία μίλησε ο εκπαιδευτικός κ.Δημακόπουλος Γ. Ενώ οι μαθητές με κατάνυξη έψαλαν το Απολυτίκιο της γιορτής.