Ο χρόνος υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών στα Νοσοκομεία για τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ανωτέρω ειδική κατηγορία, ορίζεται από την Τρίτη 20 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου.

Διαβάστε ολόκληρη τη σχετική εγκύκλιο.