Στο αμφιθέατρο του Σχολείου μας την Τρίτη στις 16-10-18 πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα χαράς και ενθουσιασμού παρουσία εκπαιδευτικών και γονέων η κλήρωση μεταξύ των μαθητών της ΣΤ’ Τάξης για την ανάδειξη των σημαιοφόρων και των παραστατών του σχολικού έτους 2018-2019.

1ο Δημοτικό Σχολείο (τμήμα ΣΤ2)

Για την 28η  Οκτωβρίου κληρώθηκαν οι:

Σημαιοφόρος :       Καραμήντζας Κων/νος

Παραστάτες:           Σιακαβέλης Θωμ.

                                 Κουκούλης Αχ.

                                 Πετροπούλου Νικ.

                                 Μάρκου Λαμπ.

                                 Ξηρομερίτης Γιωρ.

Αναπληρωματικός: Παπατριανταφύλλου Κων/νος.

Για την 25η Μαρτίου κληρώθηκαν οι:

Σημαιοφόρος :         Παπαχατζή Μαριτίνα

Παραστάτες:            Δράμη Βασ.

                                   Λιάπη Καλ.

                                  Ταμπορούδη Κ.

                                  Σκιαδάς Δ.

                                  Χλιάπης Μαξ.

Αναπληρωματικός: Σκρέκας Ν.

2ο Δημοτικό Σχολείο (τμήμα ΣΤ1)

Για την 28η  Οκτωβρίου κληρώθηκαν οι:

Σημαιοφόρος :       Χρυσικός Ο.

Παραστάτες:           Αλεξανδρή Π.

                                 Μπουγανασόπουλος Μ.

                                 Αργυρίου Δ.-Καλ.

                                 Λύκος Μ.

                                 Λίταινας Ι.

Αναπληρωματικός: Πατσιανζής Κ.

Για την 25η Μαρτίου κληρώθηκαν οι:

Σημαιοφόρος :         Ξουργιά Κ.

Παραστάτες:            Μπουφίκου Α.

                                  Σκιαδάς Μ.

                                  Παπαδημητρίου Ν.Γεωρ.

                                  Βαγδούτης Ν.

                                   Σκαφιδάς Γ.

Αναπληρωματικός: Φαρμάκης Β.