Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2017 θα γίνει η πρώτη ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του Γυμνασίου μας. 

Αναλυτικά:

Στις 5:15μ.μ. θα ξεκινήσει η ομιλία του κ. Μπακογιάννη προς τους γονείς των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης του Γυμνασίου στο αμφιθέατρο του Γυμνασίου. Αμέσως μετά το τέλος της ομιλίας θα ξεκινήσει η ενημέρωση των γονέων της Α΄ και Β΄ τάξης από τους εκπαιδευτικούς.

Στις 6:15μ.μ. θα ξεκινήσει η ομιλία του κ. Μπακογιάννη προς τους γονείς των μαθητών της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου στο αμφιθέατρο του Γυμνασίου. Αμέσως μετά το τέλος της ομιλίας θα ξεκινήσει και η ενημέρωση των γονέων της Γ΄τάξης από τους εκπαιδευτικούς.

Η παρουσία των γονέων και κηδεμόνων όλων των μαθητών είναι απαραίτητη.