Σας ενημερώνουμε πως έχουν αναρτηθεί τα σημειώματα με τα σχολικά εφόδια που χρειάζεται κάθε μαθητής του Δημοτικού Σχολείου μας ανά τάξη, ώστε οι γονείς να τα προμηθευτούν έγκαιρα χωρίς πίεση χρόνου.

Α΄ΤΑΞΗ 2018-2019

Β΄ΤΑΞΗ 2018-2019

Γ΄ΤΑΞΗ 2018-2019

Δ΄ΤΑΞΗ 2018-2019

Ε΄ΤΑΞΗ 2018-2019

ΣΤ΄ΤΑΞΗ 2018-2019