Παρασκευή 6-7-2018:   8.30π.μ. έως 1.00μ.μ οι υποψήφιοι των επιστημών υγείας

Δευτέρα 9-7-2018:   8.30 έως 1.00μ.μ οι υποψήφιοι των θετικών σπουδών

Τρίτη 10-7-2017:   8.30 έως 1.00μ.μ οι υποψήφιοι των ανθρωπιστικών σπουδών

Τετάρτη 11-7-2017:   8.30 έως 1.00μ.μ οι υποψήφιοι των  επιστημών οικονομίας & πληροφορικής