Η επιτροπή υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας με έδρα την Λάρισα,  θα δέχεται τους υποψηφίους από την  Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 μέχρι και την Παρασκευή 29  Ιουνίου 2018  εκτός Σαββάτου και Κυριακής 23-24 Ιουνίου 2018 στο Ε. Α. Κ.  Λάρισας (Αλκαζάρ) και ώρες 07:30π.μ. – 11:30π.μ., σύμφωνα με το συνημμένο  πρόγραμμα:

Κατά την προσέλευσή τους στην Αρμόδια Επιτροπή, οι Υποψήφιοι  θα πρέπει να έχουν μαζί τους:   

                              Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α

  1. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΑ (πάνω στην οποία θα υπάρχει φωτογραφία του υποψηφίου, με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού, συνοδευόμενη απαραίτητα με γνωμάτευση).
  2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ, και αντίληψης χρωμάτων από οφθαλμίατρο
  3. ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ (συνοδευόμενο με γνωμάτευση του ιατρού.)
  4. ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ.
  5. ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ από το Λύκειο ή την «Βεβαίωση Πρόσβασης» όπου αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός του Υποψηφίου. Οι Ιατρικές Βεβαιώσεις μπορούν να έχουν εκδοθεί από Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ιατρό του Δημοσίου ή και από Ιδιώτη Ιατρό. Οι Ιατρικές Εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

  1. Δύο (2) μικρές φωτογραφίες

                                                        ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΓΟΡΙΩΝ

 1) Δρόμος 400 μ.

2) Άλμα σε μήκος τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη,

3) Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6 κιλών), τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες  βαθμολογείται η καλύτερη και

4) Κολύμβηση 50 μ. ελεύθερο.

                                                               ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

1) Δρόμος 200 μ.

2) Άλμα σε μήκος τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη,

3) Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4 κιλών), τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη, και

4) Κολύμβηση 50 μ. ελεύθερο.

 

Τα αγωνίσματα (αγοριών – κοριτσιών) θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Οι υποψήφιοι με αίτησή τους, στην εξεταστική επιτροπή δηλώνουν τα τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα της κατηγορίας τους,  στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν. Η δήλωσή τους αυτή δεν μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους .

 

Διευκρινίζεται ότι, δεν επιτρέπεται η Εξέταση του Υποψηφίου σε περισσότερες από μία Επιτροπές.

Υποψήφιοι που δεν κατέθεσαν αίτηση –δήλωση στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. στο Λύκειό τους, το διάστημα 16-30 Μαρτίου 2018, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις πρακτικές για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

 Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν σε   εξετάσεις ενδοσχολικών ή ειδικών   μαθημάτων από 19 μέχρι 29 Ιουνίου 2018  και  εφόσον συμπίπτει η ημέρα Πρακτικής Δοκιμασίας με αυτή της εξέτασης στο  ειδικό μάθημα, μπορούν να ζητούν από την οικεία επιτροπή, να ορίζει διαφορετική ημέρα εξέτασης αγωνισμάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2414400093-94

Όσοι υποψήφιοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων,  χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και  πρακτικές δοκιμασίες. Οι  υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές   δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.  Δυνατότητα συμμετοχής στις πρακτικές δοκιμασίες έχουν μόνο όσοι συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις  ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2018.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση και αναλυτικά το πρόγραμμα για τα αγωνίσματα.