Ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας το πρόγραμμα των Ιατρικών εξετάσεων των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ . 

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση

Οι Ιατρικές Βεβαιώσεις μπορούν να έχουν εκδοθεί από Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ιατρό του Δημοσίου ή και από Ιδιώτη Ιατρό. Οι Ιατρικές Εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Δικαιολογητικά για τις πρακτικές δοκιμασίες:

 

  • ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΑ (με Φωτογραφία του υποψηφίου πάνω στην Ακτινογραφία με σφραγίδα και υπογραφή και Ιατρική Γνωμάτευση).
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ (με Ιατρική Γνωμάτευση).
  • ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ (με Ιατρική Γνωμάτευση).

 

Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να κάνουν τις ιατρικές εξετάσεις σε νοσοκομείο της Λάρισας θα πρέπει να έχουν υπόψη το παρακάτω πρόγραμμα:

                                   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Οι Υποψήφιοι που το Επώνυμό τους αρχίζει από Α μέχρι και το Μ, θα κάνουν όλες τις προβλεπόμενες Ιατρικές Εξετάσεις για τα ΤΕ.Φ.Α.Α (ακτινογραφία θώρακα ,καρδιογράφημα  και οπτική οξύτητα) στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας  από Δευτέρα 28/5/18, έως  Πέμπτη 28/06/2018   μετά από τηλεφωνική Επικοινωνία  με το τμήμα Γραμματείας ΤΕΙ-ΤΕΠ  στο τηλέφωνο 2410-280750 (δεν θα γίνονται δεκτοί οι Υποψήφιοι χωρίς ραντεβού).

                 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Οι Υποψήφιοι που το Επώνυμό τους αρχίζει από Ν μέχρι και το Ω, θα κάνουν όλες τις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. 

Οι υποψήφιοι που θα κάνουν τις Ιατρικές Εξετάσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο πρέπει να κλείσουν ραντεβού επικοινωνώντας με τη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων του Πανεπιστημιακού  Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2413 501179 & 2413 502399από 7:30 έως 14:45, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις Ιατρικές Εξετάσεις που απαιτούνται.