Οι μαθητές της Ε’ τάξης επισκέφτηκαν το Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας και συμμετείχαν στο πρόγραμμα “Ταξίδι στο Βυζαντινό πολιτισμό της Θεσσαλίας” στο πλαίσιο του οποίου ενημερώθηκαν για τη ζωή, τις τέχνες, τα γράμματα και τον πολιτισμό της Θεσσαλίας από την ίδρυση του Βυζαντινού κράτους έως και την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας και φιλοτέχνησαν τα δικά τους  πήλινα λυχνάρια.