Με αφορμή τη θεματική ενότητα «Ο κύκλος του νερού», τα παιδιά των Νηπίων  επισκέφτηκαν τις όχθες του ποταμού της πόλης μας. Εκεί πραγματοποίησαν  δράσεις που στόχευαν στην ευαισθητοποίηση τους και στην κατανόηση της αξίας του νερού ως πηγή ζωής.