Την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017 θα γίνει ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του Λυκείου μας για την έως τώρα πρόοδό τους. Η ενημέρωση θα ξεκινήσει στις 5:30μ.μ..

Η παρουσία των γονέων και κηδεμόνων όλων των μαθητών είναι απαραίτητη.