Συγχαρητήρια στους μαθητές της Α΄ Λυκείου που απέκτησαν το πτυχίο της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου C2 (Proficiency) του Michigan State University.

      C2 (Proficiency) MSU

1ΑΡΓΥΡΙΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑ’  Λυκείου
2ΓΡΑΒΑΝΗΣΡΑΦΑΗΛΑ’  Λυκείου
3ΚΥΡΙΤΣΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣΑ’  Λυκείου
4ΤΖΩΡΤΖΗ ΝΤΕ ΠΑΘΙΣΑΒΕΛΛΑΑ’  Λυκείου