Συγχαρητήρια στους παρακάτω μαθητές του Σχολείου μας για την απόκτηση του πτυχίου της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 του ESB.

Name

Surname

Level

Final
6071161 EVANGELOS DOXARAS ESB – B2 Pass with Merit
6071162 DIMITRIOS GIOVANOPOULOS ESB – B2 Pass
6071163 VASILIKI MAKRI ESB – B2 Pass with Distinction
6071164 VASILEIOS MARGARITIS ESB – B2 Pass with Merit
6071165 STERGIANI TSINA ESB – B2 Pass with Merit
6071166 EFTYCHIA PLIATSIKA ESB – B2 Pass with Merit
6071167 ALEXANDRA PAPPA ESB – B2 Pass
6071168 FOTEINI-IOANNA PAPANIKOLAOU ESB – B2 Pass
6071170 ANASTASIA KOSMA ESB – B2 Pass with Merit
6071171 AIMILIANOS – NEKTARIOS TSIOURVAS ESB – B2 Pass
6071172 YASMIN – ELAINE THANOS ESB – B2 Pass
6071175 MICHAIL BOULOGIANNIS ESB – B2 Pass