Συγχαίρουμε τους παρακάτω μαθητές του Γυμνασίου μας για την απόκτηση του πτυχίου της Αγγλικής Γλώσσας ECCE (100% επιτυχία).  Τους ευχόμαστε κάθε παραπέρα πρόοδο και επιτυχία.

       ECCE  (Μάιος 2017)

1 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Β΄ Γυμνασίου
2 ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Β’  Γυμνασίου
3 ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΪΔΩ Β’  Γυμνασίου
4 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Β΄ Γυμνασίου
5 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Β’  Γυμνασίου
6 ΛΙΟΓΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄ Γυμνασίου
7 ΜΑΓΡΙΖΟΣ ΔΑΝΙΗΛ Β’  Γυμνασίου
8 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β΄ Γυμνασίου
9 ΝΟΤΑ ΝΙΚΟΛΛΕΤΑ Γ΄ Γυμνασίου
10 ΤΣΟΓΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ Β΄ Γυμνασίου