Συγχαίρουμε τους παρακάτω μαθητές του Γυμνασίου μας για την απόκτηση του πτυχίου της Αγγλικής Γλώσσας ECCE (100% επιτυχία).  Τους ευχόμαστε κάθε παραπέρα πρόοδο και επιτυχία.

       ECCE  (Μάιος 2017)

1ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑΒ΄ Γυμνασίου
2ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣΑΣΤΕΡΙΟΣΒ’  Γυμνασίου
3ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΪΔΩΒ’  Γυμνασίου
4ΚΟΚΚΙΝΟΥΕΙΡΗΝΗΒ΄ Γυμνασίου
5ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΒ’  Γυμνασίου
6ΛΙΟΓΓΑΡΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒ΄ Γυμνασίου
7ΜΑΓΡΙΖΟΣΔΑΝΙΗΛΒ’  Γυμνασίου
8ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΒ΄ Γυμνασίου
9ΝΟΤΑΝΙΚΟΛΛΕΤΑΓ΄ Γυμνασίου
10ΤΣΟΓΚΑΕΥΑΝΘΙΑΒ΄ Γυμνασίου