Συγχαίρουμε τους παρακάτω μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου μας για την απόκτηση του πτυχίου της Αγγλικής Γλώσσας ECPE (100% επιτυχία).  Τους ευχόμαστε κάθε παραπέρα πρόοδο και επιτυχία.

 

                                       ECPE  (Μάιος 2017)

1ΑΡΧΟΝΤΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΓ΄ Γυμνασίου
2ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΑΑΡΤΕΜΙΣΑ’  Λυκείου
3ΚΑΛΠΑΔΑΚΗΑΣΠΑΣΙΑΑ’  Λυκείου
4ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥΜΑΡΙΑΓ΄ Γυμνασίου
5ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΑ’  Λυκείου
6ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓ΄ Γυμνασίου
7ΜΙΧΑΗΛΑΛΚHΣΤΙΣ ΣΩΤΗΡΙΑΑ’  Λυκείου
8ΠΙΤΤΗΜΑΡΙΑ ΑΝΘΗΓ΄ Γυμνασίου
9ΠΙΤΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΓ΄ Γυμνασίου
10ΣΑΛΓΚΑΜΗΣΔΑΝΙΗΛΓ΄ Γυμνασίου
11ΣΑΜΑΡΑΜΑΡΙΑΓ΄ Γυμνασίου
12ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓ΄ Γυμνασίου
13ΣΤΥΛΑΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΞΙΑΓ΄ Γυμνασίου
14ΤΖΕΚΑΜΑΡΙΑΓ΄ Γυμνασίου
15ΦΟΥΝΤΑΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΓ΄ Γυμνασίου
16ΨΥΧΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓ΄ Γυμνασίου