Τρίτη 4-7-2017:   8.30π.μ. έως 1.00μ.μ οι υποψήφιοι των επιστημών υγείας

Τετάρτη 5-7-2017:   8.30 έως 1.00μ.μ οι υποψήφιοι των θετικών σπουδών

Πέμπτη 6-7-2017:   8.30 έως 1.00μ.μ οι υποψήφιοι των ανθρωπιστικών σπουδών

Παρασκευή 7-7-2017:   8.30 έως 1.00μ.μ οι υποψήφιοι των  επιστημών οικονομίας & πληροφορικής 

Δευτέρα 10-7-2017: 8.30 έως 1.00μ.μ  8.30 έως 1.00μ.μ οι υποψήφιοι των  επιστημών οικονομίας & πληροφορικής και επιστημών υγείας