Συγχαίρουμε τους παρακάτω μαθητές της Β΄ τάξης του Γυμνασίου μας για την απόκτηση του πτυχίου της Αγγλικής Γλώσσας FCE (100% επιτυχία).  Τους ευχόμαστε κάθε παραπέρα πρόοδο και επιτυχία.

 

                                     FCE  (Μάιος 2017)

1ΓΕΛΑΔΑΡΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Grade B
2ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΛΙΛΗ Grade A
3ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ Grade C
4ΔΡΑΚΩΤΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ Grade B
5ΚΑΘΑΡΙΟΥΦΑΙΗ Grade A
6ΚΟΣΜΑΣΤΑΣΕΝΙΑ Grade B
7ΚΟΤΟΥΜΠΑΗΛΙΑΝΑ Grade C
8ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΚΑΤΕΡΙΝΑ Grade B
9ΞΟΜΑΛΗΔΟΜΝΑ Grade A
10ΣΩΤΗΡΙΟΥΙΣΙΔΩΡΟΣ Grade C
11ΤΣΙΟΓΓΑΦΑΙΗ Grade A
12ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Grade C