Συγχαίρουμε τους παρακάτω μαθητές της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου και της Α΄ τάξης του Λυκείου μας για την απόκτηση του πτυχίου της Αγγλικής Γλώσσας ECPE (Proficiency – 100% επιτυχία) και τους μαθητές της Β΄ τάξης του Γυμνασίου μας για την απόκτηση του πτυχίου ECCE (Lower- 100% επιτυχία).  Τους ευχόμαστε κάθε παραπέρα πρόοδο και επιτυχία.

 

         CPE PROFICIENCY CAMBRIDGE (Μάιος 2016)
1ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣΓ΄ Γυμνασίου

                                     ECPE (Μάιος 2016)

1ΑΡΜΠΑΡΑΖΩΗΑ΄ Λυκείου
2ΒΑΒΛΙΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΓ΄ Γυμνασίου
3ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΟΥΑΛΕΞΙΑΓ΄ Γυμνασίου
4ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΑ΄ Λυκείου
5ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓ΄ Γυμνασίου
6ΚΟΡΔΑΜΑΡΘΑΓ΄ Γυμνασίου
7ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΧΡΙΣΤΙΝΑΓ΄ Γυμνασίου
8ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑΑ΄ Λυκείου
9ΠΑΣΧΟΥΔΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑ΄ Λυκείου
10ΧΟΝΔΡΟΥΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓ΄ Γυμνασίου
                                                ECPE (Δεκέμβριος 2015)
1ΔΡΑΚΩΤΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑ΄ Λυκείου
2ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣΓ΄ Γυμνασίου
3ΧΑΡΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΓ΄ Γυμνασίου
                                           ECCE (Μάιος 2016)
1ΑΡΧΟΝΤΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΒ΄ Γυμνασίου
2ΚΟΣΜΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΒ΄ Γυμνασίου
3ΚΡΑΒΑΡΗΟΥΡΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑΒ΄ Γυμνασίου
4ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗΦΑΝΗΒ΄ Γυμνασίου
5ΠΙΤΤΗΜΑΡΙΑ ΑΝΘΗΒ΄ Γυμνασίου
6ΠΙΤΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒ΄ Γυμνασίου
7ΣΤΥΛΑΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΞΙΑΒ΄ Γυμνασίου
8ΤΕΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒ΄ Γυμνασίου
9ΨΥΧΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΒ΄ Γυμνασίου