Συγχαίρουμε τους παρακάτω μαθητές της Α΄ τάξης του Λυκείου μας για την απόκτηση του πτυχίου της Αγγλικής Γλώσσας MSU Proficiency. Σημειώνουμε ότι όλοι οι υποψήφιοι που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις απέκτησαν το πτυχίο. Τους ευχόμαστε κάθε παραπέρα πρόοδο και επιτυχία.

1ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ΑΝΤΩΝΙΟΥΕΙΡΗΝΗ
3ΓΚΟΛΤΣΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4ΖΙΑΚΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5ΚΟΝΤΟΓΙΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
6ΜΕΖΙΛΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ