Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Λάρισας βράβευσε τους μαθητές και τις μαθήτριες των τάξεων που διακρίθηκαν για τη συμμετοχή τους στα Σχολικά Προγράμματα.
Για ακόμη μία φορά οι μαθητές μας χάρη στη μεθοδική εργασία, τη φιλοδοξία και τον ζήλο που επιδεικνύουν απέδωσαν εξαιρετικά αποτελέσματα!
Βεβαίωση Συμμετοχής στα Σχολικά Προγράμματα, επίσης, παρέλαβαν οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου.
Η απονομή τελέστηκε κατά τάξη στην αυλή του σχολείου όπου οι βραβευθέντες χειροκροτήθηκαν από τους συμμαθητές τους και τους δασκάλους τους.