Από την Πέμπτη 24 Ιουνίου μέχρι και την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021 και ώρες από 7:30π.μ. έως και 12:00μ.μ. θα διεξαχθούν η Υγειονομική εξέταση και οι πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ.

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στη σχετική επιτροπή πρέπει να έχουν μαζί τους:

α) Δύο μικρές φωτογραφίες

β) Το Δελτίο Εξεταζομένου

γ) Την Αστυνομική Ταυτότητα (ή Διαβατήριο)

δ) Βεβαίωση οπτικής οξύτητας

ε) Ακτινογραφία θώρακα με σχετική γνωμάτευση και φωτογραφία με σφραγίδα

στ) Καρδιογράφημα με σχετική γνωμάτευση

Περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα των αγωνισμάτων στο συνημμένο αρχείο.