Στο πλαίσιο του προγράμματος της  Φιλαναγνωσίας  που υλοποιείται στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας οι μαθητές και οι μαθήτριες  της ΣΤ’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου  απέδωσαν στα Αγγλικά το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο “Το δέντρο που έδινε” – “The giving tree” , του Shel Silverstein και προσάρμοσαν με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους το κείμενο στην πρωτότυπη εικονογράφησή του  ασκώντας, έτσι, τις ικανότητές τους στον προφορικό και γραπτό λόγο.