Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε ότι στο διάστημα από 8 έως και 30 Μαρτίου (παρατάθηκε η αρχική προσθεσμία που ήταν μέχρι 19 Μαρτίου) θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση οι παλαιοί απόφοιτοι που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021.

Η υποβολή των Αιτήσεων – Δηλώσεων των αποφοίτων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου έτους 2021 θα γίνει στο Λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του αποφοίτου Λύκειο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για αποφοίτους:

  • Η Αίτηση – Δήλωση συμπληρωμένη.
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου.
  • Η επίδειξη ταυτότητας/διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου αποδεικτικού της ταυτοπροσωπίας τους, προκειμένου να ελεγχθεί η ορθή καταχώριση των στοιχείων.

Το έντυπο της αίτησης – δήλωσης για τους αποφοίτους.

Οι οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης – δήλωσης για τους αποφοίτους.

Ολόκληρη η σχετική εγκύκλιος.και η απόφαση παράτασης της προθεσμίας.

Επιπροσθέτως, δίνεται η δυνατότητα και στους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ που έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021 , εφόσον το επιθυμούν, να τη συμπληρώσουν, δηλαδή να προσθέσουν ειδικά μαθήματα ή προτίμηση για ΤΕΦΑΑ, Στρατιωτικές/Αστυνομικές σχολές κλπ.