Στο πλαίσιο της διαρκούς και συστηματικής επικοινωνίας γονέων-δασκάλων που έχει υιοθετήσει το Σχολείο μας με στόχο την όλο και πιο αποδοτική συνεργασία και την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης σάς ενημερώνουμε ότι φέτος, λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας από τον Covid-19, η παρουσίαση του Προγράμματος της κάθε Τάξης και των τρόπων και μεθόδων υλοποίησής του έχει προγραμματιστεί και θα πραγματοποιηθεί μέσα από την πλατφόρμα Discord τις εξής ημέρες και ώρες:

Τρίτη 29/9/20

  • Τάξη Β’, ώρα 5.00 μ.μ.
  • Τάξη Γ’, ώρα 6.30 μ.μ.
  • Τάξη Δ’, ώρα 7.30 μ.μ.

Πέμπτη 1/10/20

  • Τάξη ΣΤ’, ώρα 6.00 μ.μ.
  • Τάξη Ε’, ώρα 7.00 μ.μ.

   Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη, γιατί συνεργαζόμενοι αρμονικά θα στηρίξουμε αποτελεσματικά τους μικρούς μαθητές στην πορεία για την κατάκτηση των στόχων τους.

Σημείωση: Στην πλατφόρμα Discord είστε ήδη συνδεδεμένοι από την περσινή σχολική χρονιά και θα μπείτε την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.