Η έναρξη του Σχολικού Έτους βρίσκει το Σχολείο μας άριστα προετοιμασμένο και οργανωμένο, για να λειτουργήσει με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας προσφέροντας στους μαθητές ένα ήρεμο, ευχάριστο και δημιουργικό σχολικό περιβάλλον.

   Παράλληλα, έχουμε προετοιμαστεί με την αγορά θρανίων για τη δημιουργία, αν οι υγειονομικές συνθήκες το επιβάλλουν, νέων αιθουσών διδασκαλίας, ώστε να λειτουργήσουμε με διαχωρισμό των τμημάτων σε δύο υποτμήματα καθώς και με ιδιωτική γραμμή μικροκυματικής ζεύξης για την υποστήριξη χωρίς τεχνικά προβλήματα της online διδασκαλίας.

   Με την καρδιά και το μυαλό στα παιδιά και σε όσα ως δάσκαλοι είμαστε υποχρεωμένοι να τους προσφέρουμε ανοίγουμε ζεστή αγκαλιά και τα υποδεχόμαστε!