Την Κυριακή 21 Ιουνίου 2020 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις του Delf Prim A1 που διοργανώνει το Γαλλικό Ινστιτούτο- Γαλλική Πρεσβεία Ελλάδος.

     Η ώρα για τη γραπτή εξέταση θα είναι 14:00 – 15:20. Η ώρα της προφορικής εξέτασης καθώς και το εξεταστικό κέντρο θα ανακοινωθούν, όταν μας αποσταλούν οι προσκλήσεις των εξετάσεων.

     Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι, κατά την προσέλευσή τους στο εξεταστικό κέντρο, να έχουν μαζί τους την πρόσκληση των εξετάσεων (θα δοθεί από το σχολείο) και έγγραφο που να φέρει φωτογραφία τους για την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας (διαβατήριο, ταυτότητα ή πιστοποιητικό γέννησης με φωτογραφία).