Το νέο πρόγραμμα διαδικτυακών μαθημάτων ισχύει από Τρίτη 28/04/2020.

Το πρόγραμμα των διαδικτυακών μαθημάτων για τους μαθητές του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων μας.

Το πρόγραμμα των διαδικτυακών μαθημάτων για τους μαθητές του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων μας.