Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε ότι η προθεσμία υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020 είναι από 30 Μαρτίου ως και 9 Απριλίου 2020.

Η αίτηση – δήλωση για τους υποψηφίους του νέου συστήματος (δηλ. όλους τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου αλλά και όσους αποφοίτους επιθυμούν να εξεταστούν με το νέο σύστημα) πρέπει να συμπληρωθεί από τον κάθε υποψήφιο και να σταλεί με mail στο Λύκειο όπου και θα καταχωρίζεται ηλεκτρονικά.

Το έντυπο της Αίτησης – Δήλωσης θα το βρείτε εδώ

και εδώ τις ΟΔΗΓΙΕΣ για τη συμπλήρωσή της

Θα τα βρείτε και στην επίσημη ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

Ο/Η υποψήφιος/α κατεβάζει και αποθηκεύει το αρχείο της Αίτησης – Δήλωσης στον υπολογιστή του. Στη συνέχεια το συμπληρώνει (μόνο τα γκρι στοιχεία) με όποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου διαθέτει. Τέλος το αποστέλλει συμπληρωμένο ηλεκτρονικά (με email) στο Λύκειο για ηλεκτρονική καταχώριση, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (30 Μαρτίου ως 9 Απριλίου 2020) στο Λύκειο που φοιτά, αν πρόκειται για μαθητή. Αν πρόκειται για απόφοιτο, τότε η Αίτηση-Δήλωση αποστέλλεται στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Λύκειο. Σε όποιο Λύκειο αποσταλεί και καταχωριστεί η Αίτηση-Δήλωση του αποφοίτου, σε αυτό το Λύκειο ή στο αντίστοιχο εξεταστικό κέντρο θα εξεταστεί ο απόφοιτος. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος θελήσει εντός του διαστήματος υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης , να τροποποιήσει
την Αίτηση-Δήλωση που υπέβαλε, τότε θα πρέπει να στείλει νέα Αίτηση-Δήλωση με την ένδειξη «ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ» με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ζητώντας την τροποποίηση της προηγούμενης. Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση στο Λύκειο, στο πληροφοριακό σύστημα myschool εκτυπώνονται δύο αντίγραφα. Με νεότερες οδηγίες αργότερα, ο/η υποψήφιος/α ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του, υπογράφει και στα δύο αντίγραφα και παραλαμβάνει ένα, το οποίο και φυλάσσει μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Το δεύτερο υπογεγραμμένο αντίγραφο φυλάσσεται στο Λύκειο κατάθεσης.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο

Για όσους αποφοίτους επιθυμούν να εξεταστούν με το παλαιό σύστημα θα βρούν

τη σχετική εγκύκλιο εδώ

την αίτηση δήλωση για το παλαιό σύστημα εδώ

και τις αντίστοιχες οδηγίες εδώ