Το πρόγραμμα των διαδικτυακών μαθημάτων για τους μαθητές της Β΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων μας.