Στα πλαίσια της απρόσκοπτης προετοιμασίας των μαθητών της Γ΄Λυκείου και για την άμεση επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου μας, παρακαλούνται οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου να συμπληρώσουν το δικό τους προσωπικό e-mail (εφόσον αυτό υπάρχει) στην παρακάτω διεύθυνση:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc73AR3cQ1mhAJQ-RzbCEOl40OY3ix_hYmG-DzPSxaDpuSuBQ/viewform

ώστε να τους δοθεί άμεσα πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του Σχολείου και το εκπαιδευτικό υλικό που θα προστίθεται.

Εάν δεν υπάρχει e-mail του μαθητή μπορεί να ενημερώνεται από το λογαριασμό κάποιου γονέα. 

Επίσης, όσοι γονείς μαθητών Γυμνασίου – Λυκείου δεν έχουν αποκτήσει λογαριασμό στο Σχολείο μας καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη διεύθυνση:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSengdlRT3rPr5CMbcVKi9cPyhve49cxXXo6q8DUCewWRWkkuQ/viewform