Στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης της αξίας του νερού από τους μαθητές της Δ’ Τάξης υποδεχθήκαμε τους εκπροσώπους της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. οι οποίοι μας παρουσίασαν το έργο της επιχείρησης με κύριο γνώμονα την ανυπέρβλητη αξία του πόσιμου νερού. Ο υπεύθυνος του Χημείου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. παρουσίασε το σύνολο των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής και το ρυθμό κατανάλωσης πόσιμου νερού σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει καλλιεργώντας, έτσι, στους μαθητές μας μια υπεύθυνη στάση απέναντι στην άσκοπη κι ανεξέλεγκτη χρήση του νερού.