Την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 5:00 μ.μ. θα επιδοθεί η βαθμολογία του Α΄ τετραμήνου στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Γυμνασίου μας,

ενώ στις 7:00 μ.μ. θα επιδοθεί η βαθμολογία του Α΄ τετραμήνου στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Λυκείου.

Η παρουσία των γονέων και κηδεμόνων όλων των μαθητών είναι απαραίτητη.