Στο πλαίσιο του εορτασμού των Τριών Ιεραρχών το Εργαστήρι Λόγου του Σχολείου μας οργάνωσε και πραγματοποίησε Αγώνα Ρητορικής Διττών Λόγων. Οι ομάδες αποτελούμενες από τους  μαθητές Γκουτνούδη Παναγιώτη, Φίλιο Γιώργο, Γούσιο Κωστή, Κατσιλέρου Αλίκη, Οικονομίδου Ειρήνη και Νταβαρούκα Μάρω, διασταύρωσαν τα ξίφη τους επιχειρηματολογώντας υπέρ και κατά του αυστηρά δομημένου, οργανωμένου σχολείου. Την κριτική επιτροπή αποτελούσαν οι μαθητές Γκουτνούδης Γιωργής και Λαπούδης Γιάννης, ενώ το ρόλο του χρονομέτρη είχε ο Κορτσιόνε Αντώνης. Το ίδιο θέμα προσέγγισε και παρουσίασε με την τεχνική του προτρεπτικού λόγου ο Παπαδημητρίου Σπύρος. Τη διαδικασία απόλαυσαν τόσο οι διαγωνιζόμενοι όσο και το κοινό τους, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί της ΣΤ’ Τάξης.