Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων μας πήραν μέρος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής και Υπολογιστικής Σκέψης Κάστορας(Bebras) που διεξήχθη την περίοδο 18 Νοεμβρίου έως 29 Νοεμβρίου 2019 στο Σχολείο μας,  διακρίθηκαν και πήραν βραβεία οι εξής:

 Στην κατηγορία Γ’- Δ’ Δημοτικού:

Δημήτρης Δακής ( 3η θέση πανελληνίως στους 5501 συμμετέχοντες)

 Στην κατηγορία Ε’- ΣΤ’ Δημοτικού:

Κωνσταντίνος Πασχαλίδης (4η θέση πανελληνίως στους 5000 συμμετέχοντες)