Την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019  θα δοθούν οι Έλεγχοι Προόδου Α΄ Τριμήνου των μαθητών όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου.

   Στη συνάντηση αυτή οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών θα έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους των Εκπαιδευτηρίων, τους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων και να ενημερωθούν για την πορεία των παιδιών τους.

Ώρα  17.30-20.00

Τάξη Ε΄:

Ενημέρωση των γονέων από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, τον καθηγητή Φυσικής κ. Λάμπρο Στάθη και τις καθηγήτριες των Αγγλικών.

 Ώρα  18.30-20.30

Τάξεις Α, Β, Γ, Δ, και ΣΤ:

Ενημέρωση γονέων από τους εκπαιδευτικούς όλων των τάξεων και των ειδικών  μαθημάτων στις τάξεις.

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.