Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου προσέγγισαν με ποικίλους τρόπους τα ιστορικά γεγονότα της περιόδου που οδήγησαν στην εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο το 1973, κατανόησαν την αξία του δημοκρατικού πολιτεύματος στη λειτουργία του κράτους και στην ανάπτυξη των πολιτών,ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και συμμετείχαν στις εκδηλώσεις που προετοίμασαν με τους δασκάλους τους μέσα από τα μαθήματα της Γλώσσας,της Θεατρικής Αγωγής,της Μουσικής και της Πληροφορικής με δράσεις και τραγούδια  που είχαν θέμα τους τη Δημοκρατία και την ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών.