Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η άσκηση ετοιμότητας εκκένωσης του κτηρίου σε περίπτωση σεισμού που προγραμματίστηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μείωσης των Επιπτώσεων από τις Φυσικές Καταστροφές (13/10).

Μετά από σχετική ενημέρωση που έγινε από τους εκπαιδευτικούς στις τάξεις, οι μαθητές εφάρμοσαν κατά γράμμα τις οδηγίες και εκκένωσαν το κτήριο σε εύλογο χρόνο βάσει του σχεδίου που έχει καταρτιστεί με τη συμβολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας.