Στις 11 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο μας η απονομή πιστοποιητικών γλωσσομάθειας Starters και Movers του Πανεπιστημίου Cambridge στους μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ Τάξης αντίστοιχα. Οι μαθητές συμμετείχαν στις εξετάσεις του Ιουνίου και απέσπασαν πολύ υψηλές βαθμολογίες στην πλειοψηφία τους.