Την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 θα γίνει η πρώτη ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του Γυμνασίου μας. Η ενημέρωση θα ξεκινήσει στις 5:30 μ.μ..

Η παρουσία των γονέων και κηδεμόνων όλων των μαθητών είναι απαραίτητη.