Ο κ.Μπακογιάννης στην πρώτη συνάντηση για το σχολικό έτος 2019-2020 με τους γονείς της Α’ Δημοτικού παρουσίασε το οργανόγραμμα λειτουργίας όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου και ζήτησε από αυτούς την δημιουργική συνεργασία τους με σκοπό την καλύτερη δυνατή υλοποίηση των στόχων του σχολείου και την πραγμάτωση των μεγάλων φιλοδοξιών για τους μαθητές μας.