Παρασκευή 5-7-2019:   8.30π.μ. έως 1.00μ.μ 

Δευτέρα 8-7-2019:   8.30 έως 1.00μ.μ οι υποψήφιοι των θετικών σπουδών &  επιστημών υγείας

Τρίτη 9-7-2019:   8.30 έως 1.00μ.μ οι υποψήφιοι των ανθρωπιστικών σπουδών 

Τετάρτη 10-7-2019:   8.30 έως 1.00μ.μ οι υποψήφιοι των  επιστημών οικονομίας & πληροφορικής